Tasavvuf nedir

Tasavvuf nedir

Tasavvuf nedir ?

Tasavvuf anlam olarak kısaca, her şeyden alâkayı kesip, Allah ile olmaktır. Allah’ın sendeki seni öldürüp, kendisiyle diri kılmasıdır. Tasavvuf yolunda yaşayan insanlar için tarihsel aşamalarda birçok tanımlar yapılmıştır. Bunlardan ilki Ehl-i Suffe , Peygamber Efendimiz zamanında, Mescid-i Nebevi’nin giriş kısmında evleri ve kalacak yerleri olmayan sahâbilerin barınması için yapılan mekanın adı ( Suffe : Gölgelik ) ve bu mekanda yaşayan kişiler olarak tanımlanır.Ayrıca bu kişiler ilk saff, birinci saff , ilk sahabiler yani , Saff-ı evvel olarak tanımlanır.

Tasavvuf kavramları arasında Saffet kelimesi, saflık, arınmış, temizlik anlamını taşır.Yunanca Sofus kelimesi, türkçesi Sofu, Allah’ın emir ve yasaklarına uyan kişi olarak tasavvuf konusunda sıkça geçen kavramdır.

Tasavvuf yolunda ilk aşama nefis terbiyesi ile başlar .İrade kavramı bu aşamada önemli bir süreçtir. İradesi, isteği olan kişi anlamında murâd , mürid olarak ehl-i tasavvuf yolundaki kişilere de mutasavvıf olarak tanımlanır.

Sufiler, güzel sıfatlara sahip olan, kalbi temiz, Hakk’a ve halka hizmeti ön planda tutan kişilerdir. Bütün kötü huylardan arınmış, bütün güzel huyları benimsemiş kişilerdir.

Tasavvuf dilinde ”İhsan” kavramı , hüsn kelime kökünden , güzel olmak, işini iyi yapmak, yaptığı işi güzel yapmak ve başkasına iyilik yapmak değeriyle aynı anlamı taşır.

 

Söyleyeceklerim Var